TRIANGLE EQUILÀTER INSCRIT

Passos de la construcció amb regle i compàs.

Marqueu successivament les caselles de control per tal de veure els passos de la construcció.