Elasticiteit van een functie

Oefening Hoofdstuk 4 Oefening 9.a Verplaats P met de schuifbalk en los de onderstaande vragen op.

1. In welk gebied is de functie f elastisch? 2. In welk punt P gaat de functie over van elastisch naar inelastisch? 3. Bereken de elasticiteit in x = 2.