Sammanlagd förändringsfaktor

Om förändringsfaktorer motsvarar sidorna i en rektangel kommer den sammanlagda förändringsfaktorn att motsvara arean. Arbeta med övningen enligt instruktionerna i fönstret och fundera över varför det är så. Prova med olika kombinationer, där förändringsfaktorerna både är större än ett och mindre än ett.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB