Funktion med derivata

Undersök hur derivatans utseende beror av funktionen. Den blå punkten följer grafen medan den röda punkten visar derivatans värde. Undersök först funktionen f(x) = x⁴ - 4x³ - 2x² + 12x +3. 1. Dra i den blå punkten och studera hur den röda punkten beter sig. 2. Studera särskilt vad som händer vid extrempunkter eller terrasspunkter. 3. Återställ med hjälp av symbolen i övre högra hörnet. 4. Kryssa för tangent i den övre kryssrutan och upprepa undersökningen. 5. Kryssa slutligen för även derivata i den undre kryssrutan. Återställ fönstret och gör sedan samma undersökning för funktionen f(x) = x⁴ - 6x² + 8x +12. OBS! Om du har bytt funktion och återställer fönstret, fås den ursprungliga funktionen tillbaka. Sammanfatta dina slutsatser av undersökningarna.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB