Translacja funkcji o wektor

Demonstracja działania translacji funkcji o dany wektor. Wpisz w pole [math]f(x)[/math] dowolną funkcję np. [math]x^3[/math], czy [math]\sin(x)[/math] oraz zmieniaj wartości parametrów p i q, by obserwować jak przesuwa się funkcja [math]f(x)[/math].

Zadania: [list] [*] O jaki wektor należy przesunąć funkcję [math]f(x)=x[/math], by jej obraz w translacji był taki sam jak funkcja [math]f(x)[/math]? [*] O jaki wektor należy przesunąć funkcję [math]f(x)=x[/math] w poziomie, żeby dostać taką samą funkcję jak przy przesunięciu funkcji [math]f(x)=x[/math] o jedną jednostkę do góry? [/list]

Information