Lektion 1: Geometriske konstruktioner

Den store styrke (og i visse henseender også svagheden) ved Geogebra er og bliver fokusset på det visuelle. I denne video introducerer jeg brugerfladen og viser, hvordan Geogebra kan bruges til at lave dynamiske konstruktioner efter "passer og lineal"-principper.
Direkte link: http://www.screencast.com/t/U3bkxT2SoJ. I videoen viser jeg også, hvordan man eksporterer sine billeder som filer eller til udklipsholderen. Denne måde at bruge Geogebra på er eleverne ofte kendt med fra folkeskolen, og de bruger det i stor stil til at illustrere deres aflevereinger. Man skal dog være opmærksom på, at hvis eleverne på nogen måde vil argumentere ud fra figuren, så skal der i det mindste være tale om en rigtig konstruktion og ikke bare en tegning, hvor man har fedtet med det, indtil det passer.
Hvis man vil lege lidt med euklidiske konstruktioner, så kan man jo prøve dette spil: http://euclidthegame.com/