Α.Α.Τ. (οριζόντια) - ενέργειες U, K, E

Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα σώμα που εκτελεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση μεταβλητού πλάτους και μεταβλητής περιόδου (μεταβάλλοντας τα στοιχεία m και K), τις ενέργειες U, K, E (ποιοτικά) και υπολογίζει την περίοδο και τη συχνότητα της ταλάντωσης.