61-5 Zbrajanje razlomaka

Klizačima možeš mijenjati vrijednost razlomaka i tako istražiti kako se zbrajaju razlomci različitih nazivnika. Odredi najmanji zajednički nazivnik prikazanih razlomaka i upiši ga na odgovarajuće mjesto.