Anamorfosi d'un logo

Anamorfosi del logo de l'Institut Pons d'Icart de Tarragona.
  • controla la grandària dels símbols blancs interns
  • gr controla el gruix
  • alogo controla l'altura sobre el terra
  • El rectangle esquerre conté la vista de planta i l'abatiment sobre aquesta de les altures dels punts que determinen el seu disseny.
  • El rectangle de la dreta conté l'anamorfosi
  • a és l'altura de l'ull de l'observador que té la planta O