זווית צלע זווית

בפעילות זו תחקרו תנאים לחפיפה של משולש למשולש משתנה
לפניכם משולש משתנה גררו קודקודים ובדקו כעת תבנו משולש השווה למשולש הנתון באורך הצלע הצבועה באדום ובגודל הזוויות המסומנות שרטטו מהנקודה המסומנת קטע שאורכו כאורך הצלע הצבועה אדום באמצעות הסמל Toolbar Imageשרטטו זווית שגודלה אלפא על : הקישו על הסמל Toolbar Image ואז הקישו על קצות הקטע שבניתם רשמו במסגרת את האות אלפא שרטטו קרן מקודקוד הזווית לנקודה שהתקבלה שרטטו באותו אופן זווית שגודלה בקצה השני של הקטע שרטטו קרן מקודקוד הזווית לנקודה שהתקבלה. סמנו את נקודת החיתוך של שתי שוקי הזוויות שבניתם. בדקו האם המשולש שהתקבל חופף למשולש גררו את קודקודי המשולש שקיבלתם. האם הוא ניתן לשינוי גררו את קודקודי המשולש הנתון ועקבו אחר השתנות המשולש ששרטטת בדקו האם שוויון של צלע ושתי הזוויות שלידה מספיקים לחפיפה (תוכלו להניח את המשולש שבניתם על עברו לפעילות זווית צלע זווית 2