Logaritmická funkce

Logaritmická funkce

Vyšetřete pomocí posuvníků vliv jednotlivých parametrů na průběh grafu této funkce!