מי הפונקציה ומי הנגזרת?

material.authors
Galit Nagari Haddif
נתונים ארבעה גרפים המתארים פונקציות. ידוע שבין הגרפים האלה קיים זוג פונקציות שאחת מהן היא נגזרתה הראשונה של הפונקציה האחרת. עליכם לזהות איזה גרף מתאר את הפונקציה ואיזה גרף מתאר את פונקציית הנגזרת. בתשובתכם התייחסו במידת הצורך לנקודות ותחמים מיוחדים כגון: נקודות קיצון, פיתול חיתוך עם הצירים, תחומי עליה וירידה, חיוביות ושליליות וקעירות כלפי מטה ומעלה.