Ma2b Andragradsfunktion - grafisk lösning

Författare/skapare:
Johan Lindell
PCL EK14 Ma2b Kap 1.3 Andragradsfunktioner - Grafer och grafiska lösningar
1. Sätt a=0. Vilken funktion har du nu? 2, Hur påverkas funktionen av värdet på a? 3. Hur påverkas funktionen av värdet på b? 4. Hur påverkas funktionen av värdet på c? 5. Vad menas med ett symmetri, minsta eller störst värde, nollställe? 6. Vad menas med en rot till ekvationen? 7. Hur löses andragradsfunktionen f(x)=0 grafiskt då f(x)=x^2+2x+3 8. Ställ in olika värden på a,b,c och få 2 lösningar, 1 lösning eller 0 lösningar. Hur ser funktionerna ut då? 9. Vad betyder begreppet "saknar reell lösning"? Vad betyder det ? Förklara mha grafen. 10. Hur kan man lösa f(x)=5 mha grafen? 11. Vad är skillnaden mellan f(0) och f(x)=0. Uttryck på korrekt matematiskt språk.