ЗАКОН НА ОМ

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО Физичен експеримент, който демонстрира закона на Ом.

Отношението на напрежението и тока е постоянна величина.