Cable entre postes

Dous postes de 12 e 18 metros de altura distan entre sí 30 metros. Queremos tender un cable unindo un punto do chan entre os dous postes cos extremos destes. En que posición debe situarse o punto no chan para que a lonxitude total do cable sexa mínima?
Alejandro Castro Redondo