Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Funkcje trygonometryczne w układzie współrzędnych

Zmieniaj położenie punktu P oraz możesz zmienić wielkość promienia. Obserwuj jak zmieniają się wartości funkcji trygonometrycznych.
Zapisz słownie definicje funkcji trygonometrycznych wykorzystując jedynie promień wodzący i współrzędne punktu P.