Kehäkulman ja keskuskulman tutkimus

Muuta keskuskulman suuruutta liikuttamalla liukua. a) Kuinka suuri on kehäkulma , kun sitä vastaava keskuskulma on ? b) Kuinka suuri on keskuskulma , kun sitä vastaava kehäkulma on ? c) Kuinka suuri on kehäkulma , kun sitä vastaava keskuskulma on oikokulma? d) Millainen yhteys näyttää olevan keskuskulman ja sitä vastaavan kehäkulman välillä?