Eksponentialfunksjoner

I grafikkvindauget ser du grafen til funksjonen f(x)=a*b^x, der a og b er konstante tal. Ved å dra i glidarane a og b, kan du endra verdien av dei. Legg merke til kva som skjer med grafen når du aukar a-verdien. Kva skjer med grafen når du endrar b-verdien?

1) Kor skjerer grafen til funksjonsuttrykket f(x)=a*b^x y-aksen? 2) Kva skjer med stigninga til grafen f(x) når du lar b auke i verdi frå 1 og oppover? 3) Kva kan du seia om stigninga til f(x) når verdien av b ligg mellom 0 og 1?