Camp gravitatori

Construcció que permet estudiar el camp gravitatori creat per una massa. Pot visualitzar-se el vector intensitat de camp gravitatori en la regió del pla que l'envolta i les línies de força del camp gravitatori. També pot afegir-se una massa de prova.