Konstrukce AB, va, vepsaná k.

Autor:
pazout
Konstrukce provedena pouze v jedné polorovině. Úloha má dvě řešení. Volba poloroviny: - vybrán jeden z průsečíků k1 a kt - vznikne přímka a1 určující směr strany a. (Pro druhý průsečík k1 a kt existuje druhá přímka a2 a na ni navazují další dvě řešení).