Odboj žarkov na paraboličnem zrcalu

Author:
Barbara
Ime parabolično izhaja iz oblike zrcala, ki je narejeno v obliki parabole. Parabola je geometrijska krivulja, simetrične oblike in je določena z enačbo . Pri odboju žarkov od paraboličnega zrcala velja splošni odbojni zakon, ki nam pove, da je vpadni kot žarka enak odbojnemu kotu. Značilnost zrcal izdelanih v obliki parabole je dejstvo, da se vsi svetlobni žarki, vsporedni z osjo simetrije zrcala, po odboju sekaju v določeni točki imenovani gorišče. Ravno to omogoča zelo široko uporabnost takšnih zrcal v praksi. Nekatere sončne elektrarne delujejo tako, da se sončni žarki odbijajo od zrcal, ki so rasporejena v obliki parabole in potem zbirajo v gorišču, kjer je nameščen rezervoar z vodo. Podoben princip je primenjen pri satelitskih antenah. Antena narejena v obliki parabole zbira elektromagnetne valove in jih vsmerja v gorišče, kjer se nahaja sprejemnik. Parabolična zrcala se lahko iskoristijo tudi v obratni smeri, ko je potrebno iz točkastega svetila narediti snop vzporednih žarkov. Primer so avtomobilski in drugi žarometi. V tem primeru je svetilo postavljeno v gorišče. Iz gorišča se nastali žarki širijo do zrcala, ki jih usmeri v snop žarkov vsporednih simetrali zrcala. Na animacji rdeče črte predstavljajo tirnico, po kateri potuje žarek pri odboju od paraboličnaga zrcala. Rumene črte predstavljajo žarke v praktičnih primerih, ko žarki prihajao in se zbiraju v gorišču ali obratno ko nastajajo v gorišču. Animacija vsebuje dva drsnika, s katerima lahko spreminjamo ukrivljenost parabole in položaj vpadnega žarka.
Draško Drašković, december 2009