Repetyrorium - Funkcje trygonometryczne - wykres tangensa

Wykres funkcji [math]f(x)=atg( bx)[/math]