Grafisk lösning av ekvationssystem

1. Markera de två övre checkboxarna för att ge dina funktioner med hjälp av glidare. 2. Fundera på hur linjerna kommer att se ut och visa sedan dessa. 3. Markera slutligen de återstående checkboxarna för att visa skärningspunkt, koordinater och svaret. 4. Avmarkera samtliga checkboxar med hjälp av symbolen i övre högra hörnet. 5. Upprepa punkterna 1-4 med olika ekvationssystem till dess att du känner dig säker på grafiska lösningar.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB