De grafische knoppen

De Knoppenbalk openen

Je opent de Knoppenbalk door te klikken op het icoon  BewerkenOpmerking: We werken nog aan het inbouwen van alle GeoGebra knoppen in het GeoGebra Grafisch Rekenapparaat om zo alle mogelijkheden van GeoGebra aan te bieden.
Image

Geselecteerde GeoGebra knoppen

Toolbar ImagePunt Selecteer de knop  Punt en toets in het  Tekenvenster om een punt te creëren. Toolbar ImageCirkel met middelpunt door punt Om een cirkel te creëren selecteer of creëer je eerst het middelpunt en daarna een tweede punt op de cirkel. Tip: Na het creëren of selecteren van het middelpunt kan je de grootte van de cirkel bepalen door nogmaals in het tekenvenster te toetsen en te slepen met je vinger . Toolbar ImageVeelhoek Selecteer of creëer minstens drie punten als hoekpunten van de veelhoek. Toets daarna nog een keer op het eerste punt om de veelhoek te sluiten.  opmerking: Het is ook mogelijk om een veelhoek te creëren met de knop  Vrije vorm wanneer de knop  Veelhoek geactiveerd is. Tip: Wanneer je een knop selecteert op de Knoppenbalk, verschijnt enkele seconden lang een Tooltip die uitlegt hoe je de knop kunt gebruiken.

Speciale knoppen van het Grafisch Rekenapparaat

De eerste reeks knoppen van de knoppen van het Grafisch Rekenapparaat bevatten enkele knoppen die je misschien niet herkent wanneer je voordien reeds met GeoGebra werkte: Toolbar Image Verplaatsen  Selecteer deze knop  Verplaatsen en versleep een object met je vinger om zijn positie in het    Tekenvenster te wijzigen. Toolbar Image Vrije vorm Wanneer de knop  Vrije vorm geactiveerd is, kan je objecten creëren door ze met je vinger te tekenen in het  Tekenvenster (b.v. driehoek, cirkel, lijnstuk,...). De Grafisch Rekenapparaat App zal proberen je vorm te herkennen en hem om te zetten in een overeenkomstig GeoGebra object. Opmerking: Wanneer je tekening niet herkend wordt, verdwijnt ze van het  Tekenvenster. Probeer om een meer accurate tekening te maken. Toolbar Image Pen Met de knop  Pen kan je met de vrije hand notities en tekeningen toevoegen in het  Tekenvenster.  Opmerking: Vormen die je tekent met de knop  Pen worden niet omgezet in GeoGebra objecten, maar blijven tekeningen in het  Tekenvenster.