Статистик тооцоолуур

Статистик тооцоолуур таньд статистикийн туршилт хийх боломж олгодог:
  • Та тестээ сонгоно (жишээ нь: Дундажийн Z тест).
  • Тэг таамаглалыг тодорхйолох
  • Хоёрдогч таамаглалыг тодорхйолох
  • Adjust the parameters of your test in the provided text boxes.
Тайлбар: Статистик тооцоолуур автоматаар таны туршилтын үр дүнг тодорхойлно.

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

Зааварчилгаа

1. Статистик цонхыг нээ.
2 Choose a preferred test from the drop-down list (e.g. Z Test of a Mean).
3. Утга оруулах талбар луу утга оруул.
Зөвлөгөө: Геогебра автоматаар тестийн үр дүнг өгөх болно.