Piirrä suora ja etsi nollakohta

Piirrä suora ja etsi nollakohta
a) Piirrä suora 2 x + 7 y = 10 ja [br]b) määritä suoran sekä koordinaatiakseleiden leikkauspisteet.[br]c) Laske koordinaatiakseleiden ja suoran rajaaman alueen pinta-ala.[br][br]Esitä vastauksesi (b- ja c-kohtiin) GeoGebran tekstikenttänä.

Information: Piirrä suora ja etsi nollakohta