Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Bike gears. El canvi de marxes d'una bicicleta

Measure the displacement of the bike in a turn of the pedals. Mesura el desplaçament de la bicicleta en una volta dels pedals per cada marxa.