Bewijs basishoeken in een gelijkbenige driehoek (3)

Als in een driehoek OAE een hoogtelijn samenvalt met een zwaartelijn, dan is die driehoek gelijkbenig. Bewijs dat. Het 'Gegeven' en het 'Te bewijzen' heb je reeds gekregen. Vervolledig, indien nodig, de tekening en stel het bewijs op. (Je kunt het bewijs hiernaast maken met behulp van GeoGebra ofwel op een kladblad.)