Příklady - dvě strany a úhel sevřený

Příklad 1: pouze kosinová věta

Příklad 2: kosinová + sinová (známe úhel nejmenší)

Příklad 3: kosinová + sinová (známe úhel prostřední)

Příklad 4: kosinová + sinová (známe největší úhel)