Vergelijkingen met breuken 3 - oefeningen

Los de vergelijking op en controleer je resultaat.