GeoGebra - laboratorij za nastavu matematike

Prilog predavanju za Hrvatsku sekciju IEEE-a Zagreb, 16. svibnja 2016.
GeoGebra - laboratorij za nastavu matematike

Sadržaj