Ohm's lov med ukendt "I"

Her kan du få beregnet "I" vha. Ohm' lov.
Diagrammet beregner strømmene og de afsatte effekter i modstandene, når du indstiller dem. a) Beregn modstanden for parr.- koblingen af R_blå og R_grøn. b) Beregn effekten i denne modstand. Se facit ved at klikke i parr_{ækv.} c) Beregn erstatningsmodstanden for de 3 modstande. d) Beregn effekten i denne modstand. Se facit ved at klikke i erstat_ækv. e) Beregn den indre modstand i batteriet. f) Beregn effekten i denne modstand. Se facit ved at klikke i batt_R_indre Du kan også prøve at bygge kredsløbet op og så kontrollere beregningerne med et amperemeter. Materialer: Batteri (evt. powersupply), 2 voltmetre, amperemeter, 3 modstande (ved 6V min. 50 ohm), "fumlebrædt" og div. ledninger. Når kredsløbet er samlet som vist indstilles de 5 skydere til de aktuelle værdier.