Alati koji se koriste u ovom poglavlju

U ovom poglavlju koristit ćemo sljedeće alate. Preporuka je da prije korištenja u zadacima isprobate mogućnosti tog alata zasebno. Savjet:
  • Aktivirajte alat klikom na gumb koji predstavlja taj alat.
  • GeoGebrini alati su organizirani po Alatnim okvirima koji uključuju slične Alate ili Alate koji generiraju isti tip novog objekta.
  • Otvorite Alatnim okvir klikom na gumb Alat i izaberite alat koji se pojavljuje u padajućem izborniku liste.
  • Kada odaberete Alat, pojavljuje se opcija info-oblačić alata koja sadrži upute kako ga koristiti. Ako ne znate kako se koristi taj Alat savjetujemo da pročitate upute u info-oblačiću. Ako želite saznati više o tom alatu, kliknite na info-oblačić. Time se otvara web stranica s detaljnijim informacijama tog alat.
Toolbar Image Text Kliknite na Grafički prikaz kako bi napisali novi tekst na tom području ili izaberite točku kojoj ćete dodijeliti novi tekst. Pomicanjem te točke i taj tekst mijenja svoju poziciju na Grafičkom prikazu.
Toolbar ImageSjecište Kliknite na točku sjecišta dvaju objekata kako biste dobili jednu točku presjeka. Nasumično kliknite na oba objekta kako biste dobili sve točka presjeka
Toolbar Image Mnogokut Odaberite sve vrhove i na kraju ponovno kliknite na prvi vrh kako bi zatvorili mnogokut.
Toolbar Image Kut Kliknite na točke u smjeru suprotnom od satne kazaljke! GeoGebra uvijek stvara kutove matematički pozitivne orijentacije.
Toolbar Image Klizač Kliknite na slobodno mjesto unutar Grafičkog prikaza kako bi kreirali klizač za brojeve ili kutove. Otvorit će se komunikacijski prozor koji dozvoljava podešavanje sljedećih svojstva klizača: Naziv, Interval [min, max], Korak povećanja broja ili kuta Poravnavanje (vertikalano/horizontalno) i Veličina (u px) te Brzinu i Animaciju.
Toolbar Image Polovište ili središte Kliknite na dvije točke ili na dužinu kako biste dobili središnju točki te dužine.
Toolbar Image Rotacija oko točke Odaberite predmet koji želite rotirati, a zatim točku rotacije. Upišite vrijednost kuta rotacije u dijaloškom prozoru.
Toolbar Image Pomicanje Povucite objekt pomoću pokazivača kako biste promijenili njegov položaj.
Toolbar ImageDužina zadane duljine Odaberite točku koja bi trebala biti početna točka segmenta, a zatim upišite duljinu segmenta u dijaloškom prozoru.
Toolbar Image Kružnica određena središtem i polumjerom Odaberite središnju točku, a zatim upišite duljinu polumjera u tekstualno polje dijaloškog prozora koji se otvara.
Toolbar Image Točka na objektu Kliknite na objekt ili na njegov rub i konstruirat ćete točku.
Toolbar Image Dužina Dvaput kliknite na Grafički Prikaz ili izaberite dvije postojeće točke kako bi kreirali dužinu između njih.
Toolbar Image Prikaži / Sakrij objekt Odaberite objekte koje želite sakrite, a potom prijeđite na drugi alat.
Toolbar Image Pravac Dvaput kliknite na Grafički Prikaz ili izaberite dvije postojeće točke kako bi kreirali pravac koji prolazi tim dvjema točkama.
Toolbar Image Okomica Kliknite na već postojeći pravac i točku kroz koju želite povući okomicu na taj pravac.

Pokušajte sami...