85-4 Trostrana prizma

Istraži svojstva trostrane prizme kojoj je baza pravokutan trokut.