Adio rhifau cymhlyg

Gall y rhifau cymhlyg w a z gael eu symud drwy lusgo'r swm a arddangosir.