Lineární funkce

Vytvoření funkčního předpisu z grafu lineární funkce

- posunutím červených bodů vytvořte libovolnou přímku - určete z grafu nebo výpočtem funkční předpis vámi zvolené přímky - proveďte kontrolu funkčního předpisu (zaškrtávací políčko funkční předpis) - hodnoty a, b budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa