Oztopo eta fenomeno didaktikoak

Perimetroa vs. azalera (Dickson, 1991)
Distantzia ez perpendikularrak
Lehenengo lan-orria - papera eta arkatza
Bigarren lan-orria - ordenagailua
Hirugarren lan-orria - azken txostena

Information: Oztopo eta fenomeno didaktikoak