Recta d'Euler

Experimenta amb mostra/ocultar i animar la construcció i comprovaràs com el Baricentre, Circumcentre i Ortocentre estan alineats en el que s'anomena Recta d'Euler. Pots controlar també la velocitat de l'animació. A més pots comprovar que la distància entre el baricentre i l'ortocentre és sempre el doble que la distància entre el baricentre i el circumcentre a un triangle. Pots controlar també la velocitat de l'animació.
Aquí pots veure i comprovar que el baricentre, ortoedre i circumcentre dels "infinits triangles" estan sempre alineats. La recta que passa per tots tres punts es diu Recta d'Euler.