Å oppdage eulers tall e

Du skal finne ein funksjon som er lik sin eigen deriverte, dvs ein funksjon der f`(x)=f(x). Her kan du prøve deg fram med ulike polynomfunksjonar og potensfunksjonar.

I denne oppgåva vert det brukt ein forenkla definisjon av den deriverte, den kan kort uttrykkes: Den deriverte er stigningstallet til tangenten. Prøv å finn ein funksjon der den deriverte er mest mogleg lik funksjonen. Grafen til den deriverte vert markert med sporingsverktøyet. Sporinga vert fjerna ved å flytte litt på koordinatsysemet. Ein kan også sjå samanhengen mellom ulike funksjonar og deira deriverte.