Algebraïsche invoer

Nieuwe objecten creëren

Je kunt nieuwe objecten creëren (b.v. punten, rechten) via de knoppen op de Knoppenbalk, of door hun vergelijking in te vullen in het Invoerveld of de Invoerbalk en te bevestigen met Enter.

Instructies

y = 3 x + 1Typ de vergelijking y = 3*x + 1 in het Invoerveld of de Invoerbalk en Enter.
f(x) = x² + 2Typ het functievoorschrift f(x) = x^2 + 2 in het Invoerveld of de Invoerbalk en Enter .
B = (2, 1)Typ B = (2, 1) in het Invoerveld of de Invoerbalk en Enter om een nieuw punt te creëren. Creëer nog een nieuw punt C = (-1, 3)

Toolbar Image

Selecteer de knop Rechte op de Knoppenbalk en klik tweemaal in het Tekenvenster of op de twee bestaande punten B en C om een rechte te creëren.
Tip : KLik op het icoon   toetsenbord om een virtueel toetsenbord te openen.

Probeer het zelf...

Bestaande objecten aanpassen

Je kunt bestaande objecten verslepen in het Tekenvenster, of hun vergelijking of coördinaten in het Algebra venster aanpassen.
1.Toolbar ImageSelecteer de knop Verplaatsen en versleep de objecten in het Tekenvenster.
2. Dubbelklik op een object in het Algebra Venster en wijzig zijn vergelijking of coördinaten, of herdefinieer het.

Objecten verwijderen

Objecten kan je op volgende manieren verwijderen:
  • Selecteer de knop  Ongedaan maken om het laatst gecreëerde object te verwijderen.
  • Gebruik de knop Object verwijderen om een object te verwijderen. Tip: Klik op het icoon van de laatste knop om het overeenkomstige rolmenu te openen. Selecteer de knop Object verwijderen in het rolmenu en klik op de objecten die je wil verwijderen.