Stoppsträcka (a-t-graf)

Författare/skapare:
eugen_mihailescu
Inom trafikkunskap talar man om reaktionssträcka, bromssträcka och stoppsträcka. Från det att föraren upptäcker faran till dess att han eller hon reagerar tar det en viss reaktionstid. Reaktionssträckan är den sträcka bilen färdas under reaktionstiden. Bromssträcka är den sträcka bilen rör sig under inbromsningen. Stoppsträckan är summan av reaktionssträckan och bromssträckan. Med hjälpen av GeoGebra kan vi simulera hur funkar det i verkligheten. Du kan sätta bilens hastigheten, reaktionstiden och accelerationen när man bromsar. Den blåa linja representera konstant hastigheten (och därmen noll accelerationen) under reaktiontiden, den röda linja är konstant accelerationen under imbromsning (dvs. är negativt; t.e.x. -5,1 m/s^2).