Y dull Newton-Raphson

Symudwch y diagram i ddangos sut gall y dull Newton-Raphson gael ei ddefnyddio i ganfod datrysiad brasamcan i’r hafaliad f(x) = 0. Symudwch y pwynt A i’ch gwerth dechreuol o ddewis. Mae’r daenlen ar y dde yn dangos Brasamcanion dilynol i’r isradd yn y golofn A. Gallwch ddefnyddio’r bar offer i chwyddo mewn neu allan, neu symud y pad llunio i edrych ar rannau gwahanol o’r graff. Bydd angen i chi glicio ar yr offeryn “Symud” cyn y pwynt symud A.

A yw pob pwynt dechrau yn arwain at gydgyfeiriant i isradd? All yr holl israddau gael eu canfod gan ddefnyddio’r dull hwn? You can explore other equations by double-clicking on the definition of g(x) and redefining it. Gallwch archwilio hafaliadau eraill drwy glicio ddwywaith ar y diffiniad a’i g(x) ailddiffinio.