Konstrukcija radikalne osi

Avtor:
Anže
Poglavje:
Konstrukcija
Dani imamo dve krožnici k_1 (S_1,r_1) in k_2 (S_2,r_2). Narišemo novo krožnico k_3 (S_3,r_3), ki seka obe krožnici k_1 in k_2. Presečišča krožnic označimo s točkami A,B,C in D. Naj bo točka T presečišče premic AB in CD. Radikalna os p poteka skozi točko T in je pravokotna (po Lemi 3) na premico skozi točki S_1 in S_2.