Транслация (успоредно пренасяне)

Този аплет илюстрира една от еднаквостите в равнината – транслацията. Свободните точки, които могат да се местят, са нарисувани с отворени кръгчета. Това са върховете на зеления триъгълник и точката , която върхът на радиус-вектора, равен на вектора на транслация .