Modulusvergelijkingen tot de zesde macht van x

Maak een modulusvergelijking door in het rechterscherm de getallen te kiezen voor de termen van x.