Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Complexe getallen: cirkel-middelpunt-straal

Ontdek hoe de straal en het middelpunt van de cirkel worden gebruikt bij het opstellen van het functievoorschrift van de cirkel.
Sleep de RODE punt en verander de straal. Ontdek wat dat doet met het functievoorschrift van de cirkel. Sleep de BLAUWE punt en check of de vergelijking klopt. ( Door af te ronden op 1 decimaal in de applet kunnen kleine afwijkingen optreden)