Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Eksempel 5

Samme situation som før, men denne gang er søen firkantet. Fire lande grænser op til søen, sådan at hvert af de fire lande er ene om at have en side i firkanten som en del af deres grænse. 1) Lav en tegning af situationen og undersøg, hvem der må fiske hvor. 2) Hvilke geometriske begreber er i spil?