घटक ७ गोल, अर्धगोलActivity 1
– चेंडू, कलिंगड, रिंग, नाणे,
तबला, काचेची गोटी,
लिंबू, संत्री, मोसंबी,
पोळी, लोखंडी गोळा,
ताटली, सीडी, बांगडी यांसारख्या वस्तू विद्यार्थ्यांना हाताळण्यास देऊन त्यांना
‘गोल’ व ‘वर्तुळ’ असे वर्गीकरण करण्यासा सांगावे.

Activity 2
– परिसरात आढळणाऱ्या गोलाकार वस्तूंचा दोऱ्याच्या साह्याने परीघ मोजण्यास विद्यार्थ्यांना सांगावे.

Activity 3
-  एका पोकळ चेंडूचा वरील पद्धतीने परीघ मोजून त्यात किती पाणी भरता येईल, ते घ.सेमी तसेच लिटरमध्ये मोजमाप करण्याचे विद्यार्थ्यांना सांगावे.
Activity 1 – चेंडू, कलिंगड, रिंग, नाणे, तबला, काचेची गोटी, लिंबू, संत्री, मोसंबी, पोळी, लोखंडी गोळा, ताटली, सीडी, बांगडी यांसारख्या वस्तू विद्यार्थ्यांना हाताळण्यास देऊन त्यांना ‘गोल’ व ‘वर्तुळ’ असे वर्गीकरण करण्यासा सांगावे. Activity 2 – परिसरात आढळणाऱ्या गोलाकार वस्तूंचा दोऱ्याच्या साह्याने परीघ मोजण्यास विद्यार्थ्यांना सांगावे. Activity 3 -  एका पोकळ चेंडूचा वरील पद्धतीने परीघ मोजून त्यात किती पाणी भरता येईल, ते घ.सेमी तसेच लिटरमध्ये मोजमाप करण्याचे विद्यार्थ्यांना सांगावे.
Activity 1
– मोसंबी, लिंबी, स्पंजचा चेंडू,
संत्री यांसारख्या वस्तू अर्ध्या कापाव्यात. यातून अर्धगोलाची संकल्पना स्पष्ट होईल.

Activity 2
– विद्यार्थ्यांना परिसरात उपलब्ध होणाऱ्या अर्धगोलाकृती वस्तूंचा दोऱ्याच्या मदतीने परीघ मोजण्यास सांगावे. अर्धगोलासंदर्भात अधिक माहिती गणिती संवादाने तसेच गणन करून काढता येईल.

Activity 3
– पोकळ अर्धगोल चेंडू विद्यार्थ्यांना हाताळण्यास देऊन त्याचा परीघ मोजण्यास सांगावा व त्यावरून वक्रपृष्ठफळ काढण्यास सांगावे.
Activity 1 – मोसंबी, लिंबी, स्पंजचा चेंडू, संत्री यांसारख्या वस्तू अर्ध्या कापाव्यात. यातून अर्धगोलाची संकल्पना स्पष्ट होईल. Activity 2 – विद्यार्थ्यांना परिसरात उपलब्ध होणाऱ्या अर्धगोलाकृती वस्तूंचा दोऱ्याच्या मदतीने परीघ मोजण्यास सांगावे. अर्धगोलासंदर्भात अधिक माहिती गणिती संवादाने तसेच गणन करून काढता येईल. Activity 3 – पोकळ अर्धगोल चेंडू विद्यार्थ्यांना हाताळण्यास देऊन त्याचा परीघ मोजण्यास सांगावा व त्यावरून वक्रपृष्ठफळ काढण्यास सांगावे.