enhedscirklen, cosinus og sinus

Forfatter
jakob.borbye
Definition af cosinus og sinus ud fra enhedscirklen.
Flyt punktet B rundt langs cirkelperiferien i første kvadrant. Læg mærke til hvordan sinus, cosinus og vinklen ændrer sig. Hvad er sidelængderne på den retvinkledet trekan, udtrykt ved vinklen? Flyt nu B rundt langs cirkelperiferien til anden, tredje og fjerde kvadrant. Beskriv hvad sker der med fortegnene for cosinus og sinus?