Probabilidade temas oposición

Persoa autora:
Alberto Fortes Novoa
Ante unha oposición con 71 temas, na que se sortean 5 bolas con números de temas diferentes. No gráfico móstrase a probabilidade de que caia un dos temas estudados levados 12 (cor laranxa) ou 18 (cor violeta) temas estudados. A través do deslizador pódese calcular a probabilidade de que caia algún dos temas estudados en función dos temas estudados.

Cales serían os temas que tería que estudar para que teña unha probabilidade do 50% de que caia algún dos temas estudados?

Marca a túa resposta aquí

Cales serían os temas que tería que estudar para que teña unha probabilidade do 75% de que caia algún dos temas estudados?

Marca a túa resposta aquí

Cales serían os temas que tería que estudar para que teña unha probabilidade do 90% de que caia algún dos temas estudados?

Marca a túa resposta aquí